ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Çevreye yönelik yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Ürünlerin çalışanlara, müşterilere kullanıcılara ve çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek,
  • Doğal kaynak kullanımında çevreye duyarlı olmak,
  • Tüm faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek,
  • Çevre kültürünün oluşmasında katkıda bulunmak ve çevre duyarlılığını yaygınlaştırmak